Usewood minimetsamasinad on väiksed, kerged ning hea liikuvusega. Need annavad võimaluse esmaste valgustus- ja harvendusraiete teostamisel metsaomanikul leevendada kulusid ning pinnase kahjustusi.

Usewood minimetsamasinatega on Eestis töötatud alates 2015. aastast ning alates 2021. aastast toimub nende kokkupanek täies mahus Eestis.