Töökoda by PST

Milleks Usewood?


Eestis oleme Usewoodi masinaid kasutanud alates 2015. aastast. Algselt oli Usewood valmistatud hobimasinana põhjamaade väikemetsaomanikele. Eestis katsetasime Usewood minimetsamasinaid igapäevase professionaalse töö tegemiseks peamiselt esimesel harvendusraiel. Sellest põhimõttest lähtuv on olnud ka masina arendustöö. Koostöös soomlasest Usewoodi ehitajaga on masinaid Eesti kokku pandud juba 2019. aastast. 2021. aasta algusest on Usewood täielikult Eestis arendatav ja kokkupandav minimetsamasin. Usewood Eesti OÜ nime all oleme masinate ehitamise ja arendamise protsessi kaasanud meeskonna erinevatelt elualadelt.

  • Masinate töökindluse suurendamiseks oleme oluliselt täiustanud masinate konstruktsiooni ja hüdraulikasüsteemi, lähtudes igapäevase metsatöö praktikast ja masinate detailide tootmise protsessi lihtsamaks ning odavamaks muutmisest.
  • Usewoodile on paigaldatud Eestis väljatöötatud ja toodetud elektriline juhtimissüsteem.
  • Arendame ka järelhoolduse ja varuosade parema ning kiirema kättesaadavuse süsteemi.
See kõik annab Usewood minimetsamasinate kasutajatele suurema kindlustunde meie tehnika kasutamiseks. Lisaks oleme erksamaks ja tähelepanupüüdvamaks muutnud Usewood masinate väljanägemist uue värvilahendusega.

Minimasina eeliseks, võrreldes suurematega, on madalamad ekspluatatsioonikulud ja kindlasti masina oluliselt madalam hind. Samas on praktiliste tööde käigus selgunud, et harvendusraiel, mille väljaraiutavate puude keskmine tüvemaht on 0,02-0,04 tm, on Usewoodi tootlikkus samas suurusjärgus suurema ja kallima harvesteriga. Masina operaatori töökeskkond jääb mugavuselt alla vaid ehk kabiini ruumikuse osas. Masina töö on juhitav ja kõik operatsioonid reguleeritavad läbi arvuti. Kabiinis on külmal ajal kasutada soojendus- ja suviseks ajaks ka jahutussüsteem. Minimasina kasutamise teeb mugavaks ja konkurentsivõimeliseks kindlasti ka masina transportimise võimalus sõiduauto treileriga. Masina kaal on vaid 2,5 tonni. See teeb võimalikuks masinate transpordi kuni 3,5 t kogumassiga haagisel ja pole vaja kasutada eraldi suuremat treilerit.

Töökoda by PST

Minimasina kasutamise kõige suuremaks eeliseks on see, et siiani mittelikviidsena tehtud esimene harvendusraie, mis tavaliselt läheb metsaomanikule maksma mitusada eurot hektari kohta, saab tehtud metsast väljaraiutava materjali arvelt ja paremal juhul on võimalik omanikul mingi tulugi saada. Masina laius on 1,5 meetrit ja seega puudub vajadus noores metsas kokkuveoteede sisse raiumiseks. Kokkuveoteede alla jääb aastakümneteks tühjalt seisma 20% metsamaast. Minimasinate kasutamisel esimeste harvendusraiete tegemiseks, on võimalik ligi paarkümmend aastat kauem kasutada seda pinda puude kasvatamiseks.

Kerge ja kaheksal rattal liikuv Usewood metsamasina kasutamisel harvendusraiete tegemisel tekib ka vähem pinnase kahjustusi. Masinate liikumise jäljed on oluliselt kergemad ja jagunevad ühtlaselt raielangi pinnale laiali ning taastuvad kiiremini kui suurema kaaluga tehnika kasutamisel.

Käsisaemeestega võrreldes ei sõltu masinamehe töö ilmastikust: ei sega vihm ega lumi ja on võimalik töötada ka pimedal ajal, sest masinatele paigaldatud LED-lambid valgustavad piisavalt, et teha harvendusraieks vajalik puude valik.

Kasutades Usewood harvesteri küljes võsaketast on võimalik väga edukalt asendada võsasaega töömeest metsakultuuride hooldamisel ja ka 5-10 aastases noorendikus valgustusraie tegemisel.